Lyrics – M to Z

MADHAVA – Sanskrit

Madhusudana Madhava

Murali Dhara Keshava

Nanda Nandana Yadhava

Murali Dhara Keshava

Yadhava Madhava Murali Dhara Keshava

MAN LAG0 MERO FAKIRI MEIN – HINDI

Jo Sukh Payoo naam bhajan me

So Sukh naahi Amiri mein

Mana Lagyo Phakiri Mein

Bhala Bura Sath Tha Suna Nije

Gaye Gujara Garibi Mein

Man Lago …

Prem Nagar Mein Rahni Hamari

ali Bhani Aayi Saburi Mein

Man Lago …

Raga : naLina kAnti – Tala : Adi

Composer : Thyagaraja; Language : Telugu

Pallavi

manavyala kin cha rAdaTE marmam(e)lla delpedanE manasA

Anupallavi

ghanuDaina rAma candruni karuN(A)ntarangamu telisina nA (manavi)

Charanam

karma kANDa mat(A)kRShTulai bhava gahana cArulai gAsi jendaga

kani mAnav(A)vatAruDai kanipincinADE naData tyAgarAju (manavi)

 

Maitreem Bhajatha – MS Subbalakshmi

“Maithrim bajatha akhilajjetrim;aathmavaeva paranapi pasyatha;

yuddam dyajatha;sparda dyajatha;

dyajatha pareshwa kramakramanam;

Maithrim….

janani pruthivi kama dukkasthe;

janako devaha sahala dayaalum;

dhamyatha daththa dayadva jantha;

shreyo bhooyam sakala jananaam”

Maithrim…

cultivate friendship which will conquer all hearts;

Look upon others as thyself;

Renounce war;forswear competition;

Give up aggression on others which is wrong;

wide Mother Earth,our Mother is here ready to fulfill all our desires;

We have the ever compassionate LOrd our Father to Bless us too;

Ye Peoples of the World;Restrain yourselves,Give and be Kind;

May all people be happy and porsperous”

 

 

 OM SHAKTHI OM 

 

Om Shakthi Om SHakthi Om Para Shakthi Om Shakthi Om  – 4
Ganapathe Rayan avan ire Kaallai Pidithidivom
Gunam Vyarindhideven, Vidithalai kudi mahindhidive Om Shakthi
Cholle Kandangave parashakti Shoora Thanangalillam
Vallamai thandhidevaal parashakthi Vazhiyendre thuthippom Om Shakthi.
Vettri Vadivellan Avan udai veera thinai Puzharvom
Shutri nillathe Po pahaye Thulli Vareghedhe Vel Om Shakthi
Thamarai Poovinille Shruthiyai thani yiridhe Uraival -2
Poomani Thalinniye Kannil otri Punnaiyam Maydhedevom  Om Shakthi
Pamba Thallai Mele Nattam Chaiyyum
Pathathinai pozhazhvom
Mambazha Vayyinille Kural Ishai Vanmai Puzhandhidevom Om Shakthi
Shelva thire Magale Dhridum konde Chinthanai Shaidhedevom
Shelvam Ellam tharuvai Namadhe Ollai
Dikkanai thum paravom Om Shakthi

Om Shakthi —

OM GURU SATCHIDHANANDA GURU

Satchidananada Guru Prema Nanda Guru

Prema Nanda Gura Shantha Nanda Guru

Shantha Nanda Guru Atma Nanda Guru

Atma Nanda Guru Nitya Nanda Guru

Nitya Nanda Guru Brahma Nanda Guru

Brahma Nanda Guru Kantha Nanda Guru

Kantha Nanda Guru Sarva Nanda Guru

Om Guru…

PANDARI THSA VAASA CHANDRA – Abhang Sung by Aruna Sairam

Pandari Sa Vaas Chandra Bhage Snaane..

Anik!a Darshana Vittobha tse

Hesi ghado majhe Janma Janma Manthari

Maghann!e Sri hari, (2)

Nahi Dhuje…

Madhade Sri hari, Nahi Dhuje…

Pandari —

Mukhi naama Sadha Santhanche darshana

Jani Janardhana Aisa Bhava..

Pandri..

Nama Mahne Dhuje Nitya Maha Dhari

Kirtan Ghaja ri Sar Per Majhe

Palinchu Kamakshi – Composition of Shyama Sastri

Sung by MS Subbulakshmi – Taal Adhi

http://utube.smashits.com/video/8OhCtOgsxR0/PAlinchu-kamakshi.html

RAGHUPATI RAGHAVA

Kedhanyam Sarva Bhoothanam Vidhur dhan Jagathath mahe

Naadha Brahma Sadha Nandha Madhyathe Upasmahe

Naadho Pasana Ya Deva Brahma Vishnu Maheshwara

Bhavanthu Pasitha Nand Thathva Dheva Sadhath Mahe…

Raghupati Raghava Rajaram Pathitha Pavana Sitaram

Ishwar Allah thero naam Saba Ko Sanmathi De Hey Baghavan

RAMAKRISHNA GOVINDA NARAYANA

 

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/2LztftGemsQ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

 

taaLam: aadi
Composer: Badraacala Raamadaas
Language:

pallavi

rAmakrSNa gOvinda nArAyaNa harE

caraNam 1

rAmakrSNAyani prEmatO pilicitE mOmaina jUpavEmi nArAyaNa

caraNam 2

aNDajavAhana puNDarIkAkSa nI daNDajErnAnayya nArAyaNa

caraNam 3

mAdhava viSNu madhusUdana shrIdhara shESa shayana shrIman nArAyaNa

caraNam 4

vAsudEva mukunda vanamAlI ckradhara narasimhAcyuta nArAyaNa

caraNam 5

patituDavani mimmu patimAlu konna sItApati nannu kAvavEmi nArAyNa

caraNam 6

rAmadAsuni brOva prEmatO bhadrAcala dAmuDaina shrI nArAyaNa

 

 
 

 

Shanti Nilava Vendu, Ulagile

Atma Shakti Wonga Vendum Ulahile Shanti Nilava Vendum

Gandhi Mahatma Kattalai Adheve Karunai Ottremai Kadir Oli Paravir

Shanti …

Kodumai Shaithiyor manam Athai Thirindha

Natgunam Adhai pugazhendhidevom

Madamai Accham Thavirpom Makkalin Mashila

Nallodukam Valarpom

Thidam Tharum Ahimsa Yogi Namthandhai Atma Nandam

Peraver, Kadamai Maravom Avan Kadan thirpom

Kalangamil Aram Valarpom

Shanti …

 

Shree Chakra Raja Simhasa Neshwari

1 raagam: shenjuruTTi

Aa: D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S
Shree cakraraaja simhaasa nEshwari ||
shree lalitaambikai yE bhuvanEshwari ||
aagama vEda ka-laamaya roopiNi ||
akila caraacara janani naaraayaNi ||
naaga kankaNa naTaraaja manOhari ||
nyaana vidyEshwari raaja raajEshwari ||
(shree)

2 raagam: punnaagavaraaLi
Aa: N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,
palavitamaay unnai paaDavum aaDavum ||
paaDi koNDaaDum anbar pada malar cooDavum ||
ulaga muzhudum unnai tatumurai kaaNavum ||
oru nilai taruvaay kaanci kaamEshwari ||
(shree)

3 raagam: naadanaamakriyaa
Aa: S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3
uzhanru tirinda ennai uttamanaakki vaittaay ||
uyariya periyOruDan onriDa kooTTi vaittay ||
nizha lena toDarnda mun oozh koDumaiyai neenka sheydaay ||
nitya kalyaaNi ba vaani padmEshwari ||
(shree)

4 raagam: sindu bhairavi
Aa: S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S
tunapa puTattiliTTu tooyavanaakki vaittaay ||
toDarnda mun maayam neekki piranda payanai tandaay ||
anbai perukki undan aaDalai kaaNa sheydaay ||
aDaikkalam neeyE ammaa akilaaNdEshwari ||
(shree)

§ SHREE MAHISHASURA MARDHINI

Raag Revathi / Bhairagi Bhairav – SrmPnS; SnPmrS

Paragraphs One to Eight describe the Goddess in “Roudhra Bhavam” as a Fighter of Evil, the one who slayed the Demon Mahishasura and stands Triumphant and Victorious.

Ayi giri nandini, nanditha medini, visva vinodini, nanda nuthe ||

Giri vara vindhya shirodhini vasini vishnu vilaasini jisnu nuthe ||

Bhagavati he shiti kanta kutumbini bhoori kutumbini bhoori kruthe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe |||| 1

Suravara varshini durdhara dharshini durmukha marshini harsha rathe ||

Tribhuvana poshini shankara toshini kilbisha moshini ghosha rathe ||

Danujani roshini ditisuta roshini durmada shoshini sindhu suthe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 2

Ayi jagadamba madamba kadamba vanapriya vaasini haasa rathe ||

Shikhari shiromani tunga himaalaya shringani jaalaya madhya gathe ||

Madhu madhure madhu kaitabha ganjini kaitabha bhanjini raasa rathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 3

Ayi shata khanda vikhandita runda vitundita shunda gajaadhi pathe ||

Ripugaja ganda vidaarana chanda paraakrama shunda mrigaadhi pathe ||

Nijabhuja danda nipaatita khanda vipatita munda bhataadhi pathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 4

Chorus – Thanananom, Thana- na Thana- nanom;

Brindavani Sarang – SRmPNS; SnPmRS

Ayi rana durmada shatru vadhodita durdhara nirjara shakti bhruthe ||

Chaturavi chaara dhureena maha siva duta krita pramathaadhi pathe ||

Durita dureeha duraashaya durmati daanava duta krutaanta mathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 5

Ayi sharanaa gata vairiva dhoovara veerava raabhaya daaya kare ||

Tribhuvana mastaka shoola virodhi sheerodhi kritaamala shoola kare ||

Dumidumi taamara dundubhi naada maho mukharee krita tigma kare ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 6

Ayi nija hunkriti maatra niraa krita dhoomra vilochana dhoomra shathe ||

Sama ravi shoshita shonita beeja samudbhava shonuta beeja lathe ||

Shiva shiva shumbha nishumbha mahaa hava tarpita bhuta pishaacha rathe

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 7

Dhanuranu sanga ranakshana sanga parishphura danga natat katake ||

Kanakapi shanga prishatkani shanga rasadbhata sringa hataa batuke ||

Krutachatu ranga balakshithi ranga ghatadbahu ranga ratad batuke ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 8

Bihag SGmPNS; SNDPMGmGRS

Paragraph 9 to 12 Celebrate the Goddess in her bountiful beauty as the one who restores balance and peace in the Universe

Jaya jaya japya jaye jaya shabda parasthuthi thath para vishva nuthe ||

Bhana Bhana Bhinjhimi Bhin kritha noopura sinjitha mohitha bhootha pathe

Natitha nataardha nateenatha naayaka naatitha naatya sugaana rathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 9

Ayi sumanah sumanah sumanah sumanah sumano hara kaanthi yuthe ||

Shritha rajanee rajanee rajanee rajanee rajanee kara vakra vruthe ||

Sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhrama raadhi pathe||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 10

Sahita mahaahava mallama tallika mallitha rallaka malla rathe ||

Virachitha vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vruthe ||

Sita krutha phullisa mullasi thaaruna thallaja pallava salla lithe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 11

Avirala ganda galanmada medura matha mathangaja raaja pathe ||

Tribhuvana bhooshana bhootha kalaanidhi roopa payonidhi raaja suthe ||

Ayi sudha theejana laalasa maanasa mohana manmatha raaja suthe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 12

Charukeshi – SRGmPdnS SndPmGRS

Paragraphs 13 to 20 describe the Soft, gentle,feminine Goddess.

Flickr Tags: temple,goddess,powerful

Kamala dalaamala komala kaanthi kalaakali thaamala bhaala lathe ||

Sakala vilaasa kalaa nilaya krama kelicha latkala hamsa kule ||

Alikula sankula kuvalaya mandala maulimi ladbaku laali kule ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 13

Kara muralee rava veejitha koojitha lajjitha kokila manju mathe ||

Militha pulinda manohara gunjitha ranjitha shaila nikunja gathe ||

Nijaguna bhootha mahaa shabaree gana sadguna sambhrutha keli thale ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 14

Katita tapeeta dukoola vichithra mayookha tiraskritha chandra ruche||

Pranatha suraasura mauli manisphura damshula sannakha chandra ruche||

Jithakana kaachala mauli padorjitha nirbhara kunjara kumbha kuche ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 15

Vijitha sahasra karaika sahasra karaika sahasra karaika nuthe ||

Kruta sura thaaraka sangara thaaraka sangara thaaraka soonu nuthe ||

Suratha samaadhi samaanasa maadhi samaadhi samaadhi sujaatha rathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 16

Hamsadhvani – SRGPNS SNPGRS

Pada kamalam karunaa nilaye vari vasyati yonu dinam sa shive ||

Ayi kamale kamalaa nilaye kamalaa nilayahsa katham na bhaveth ||

Tava padameva param pada mityanu sheelayatho mama kim na shive ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 17

Kanakala satkala sindhu jalai ranu sinchi nute guna ranga bhuvam ||

Bhajathi sa kim na sachi kucha kumbha thatee pari rambha sukhaanu bhavam ||

Thava charanam sharanam kara vaani nataa mara vaani nivaa si sivam ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 18

Tava vimalendu kulam vadha nendu malam sakalam nanu koola yathe ||

Kimu puru hootha pureendu mukhee sumukhee bhirasau vimukhee kriyathe

Mama thu matham siva naama dhane bhavatee kripayaa kimutha kriyathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 19

The Last Paragraph is sung in Sindhu Bhairavi – SrgmPdnS SndPmgrs

Ayi mayi deena dayaalu thayaa krupa yaiva thvayaa bhavi thavya mume ||

Ayi jagatho jananee krupa yaasi yathaasi thathaa nubhi thaasi rathe ||

Yadu chitha mathra bhavathyu raree kuruthaa duruthaa pama paa kuruthe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || ||

SHREE RAMA CHANDRA KRIPALU – TULSIDAS

Shriramachandra kripalu bhaju mana harana bhavabhaya dharunam,

Navakanja-lochana, kanjamukha, kara kanja pada kanjarunam.

Kandarpa aganita amit chavinava neel-neerada sundaram,

Pata peet manahu tadita ruchi shuchi noimi, janaka sutavaram.

Bhaju deenbandhu dinesh danav-daitya-vansha-nikandanam,

Raghunand anandakand koshalachand dasharath-nanadanam.

Sira mukuta kundala tilaka charu udaru anga vibhushanam,

Aajaanubhuja shara-chaapa-dhara, sangrama-jita-khara dushanam.

Iti vadati tulasidasa shankara-sesha-muni-mana-ranjanam,

Mama hridai kanja-nivaasa kuru, kaamaadi khala-dala-ganjanam

SHYAM TORI MURALI EK BHAJAO

SHYAM TORI MURALI EK BHAJAAO

JOHI JOHI KAAN BHARO MURALI

SOHI SOHI THAN SUNAOON

SHYAM..

HAMARI BINDIYA THUMA PEHANO SHYAM

MAI SIRA MUKUTA LAGAOON

HAMARI CHINARIYA THUMA ODOO SHYAM

MAI PITHAMBARA OODOON

SHYAM…

HAMARI KANGANEVA THUMA PEHANO SHYAM

MAI THUMRI SABA PAOON

SUNO SHYAM [2] THUMA BANO RADHIKA

MAIN NANDALAALA KEHELAOON [2]

SHYAM…

3. Sumathi Krishnan_Shashank_Kaustubh_Gazal

Ghazal written by  Zaidi, composed by Sumathi Krishnan in Jog

Shairere Jano, Dile Shola Aadha, Yaad Nahin,

Koi Vaadha, Koi Pai mane Vafaa Yaad Nahin

Shairarejano….

Thera Basna Tho Kahan Yaad Ho, Is Mausam Mein,

Divaishi Theray [2] Lutane Ki Aadha Yadhaa Nahin,

Shairare Jano…

Kaphla Tha Ke nahin, Hum Saffaran they Ke Nahin,

Koi Aawazhe Dira [2], Koi Sadhaa Yaad Nahin,

Shirare Jano…

Jisne Kohram Sa Sine Mein Macha Rakha Tha,

Abtho Us Dil Ke [2], Dhadakane ki Sadha Yaad nahin…

Shirare Jano…

Dardhe Dil Yaad Nahin, Dil Ki Dawaa Yaad Nahin

Kudh Phramosh Youn Ke, Khudha Yaad Nahin

Tumaka chalatha raamachandra

thumaka chalatha raamachandra baajat painjaniyaan

kilaki kilaki uthata dhaay girat bhuumi latapataay

dhaay maathu godha laytha dasharatha kii raniyaan

aanchala raja anga dhaari vividha bhathi sow dulaari

tana mana dhana vaari vaari kahatha mridu vachaniyaan

vidrum se aruna adhara bolatha mukha madhura madhura

subhaga naashi kaamay chaaru latakatha latakaniyaan

tulasiidaas athi anandha dekha ke mukhaaravind

raghuvara chhabi ke samaana raghuvara chhabi baniyaan

Bombay Jayasree in Yamuna Kalyani

Thunga Theera Virajam Bhaja Mana raghavendra Yathi Rajam

Mangala Kara manthralaya Vasam

Shringaranana Raji Prakasham

Raghavendra Yathi Rajam…

Kara Dhrudha Dhanda Kamandalu Manam

Suruchera Chelam Kritha Mani Malam

Nirupama Sundara Kaaya Sushelam

Bhaja Kamalesha Bhuja Nija Sahitham

Raghavendra …

THUMAKA THUMAKA – Raag Tilang

Listen to this Song tumaka-tumaka-paga-anoushka –

N S N SSS pnsrns N p p pnpm g m smg m p n mp n – s n s

Thumaka thumaka paga kumaka kunja maga capala carana hari aye (ho)

Sn s m-m gmg mpn pmg g-mp n n n p N N S pn p

mere prana bhulavana aye mere nayana lubhavana aye

s- ns g g g g g g g g gmg s nnn s-s s s ps ps snsrs npnsn pmpnp gmpns

aruna kirana sama srna vrnda tava kirana bala ravi aye ho

S nS m m m gm gmn pm g m g n-n nn s- ss ps snsrs npnsn pmpnp gmpns

amala kamala kara murali madhura dhara bamsi bajavana a ye ho

RAP this below..double speed.

S N S m m m m m g m p g m g g g g,gm pnnn npnnnp

amala kamala kara murali madhura dhara bansi bajavana Aye ho

g, gm p nn nn g gm p N N N N S S n, ns, nn,ss mp np

kunja kunja hara kunja kunja bhara vrnda ranga hari aye ho

n,ns g g g g s gg g s s n s n n n s s n s snsrs npnsn pmpnp gmpns

nimiki jhimiki jhimi nimiki jhimiki jhimi nartana paga pija a ye ho

TUZHA SAGUNA MAHNU KE – Sant Dhyaneshwar

Tuzha saguna mhanu ki nirgun re saguna nirguna eku govindu re

Anumane na anumane na shruti neti neti mhanati govindu re

Tuzha sthul mhanu ki sukshma re sthul sukshma eku govindu re

Tuzha drushya mhanuu ki adrushya re drushya adrushya eku govindu re

Nivrutti prakashe dnyandeva bole baap rakhumadevivaru vitthalu re

VEL MURUGA MAAL MURUGA VALLI MANALLA

SHAKTI VADI VELLAVANE SHANMUGHANADHA -2

SKANDHA MURUGA KUMARA KARTHIGEYA – 2

HARA HARO HARA MURUGA

HARA HARO HARA – (3)

VILLINAI OTTHA – Composer: Subramanya Bharatiyar.

Raagam: Ananda Bhairavi Thalam : Adi (tisra nadai)

Vill E nai otta puruvam vaLai tanai vElavA vaDi vElavA –

angor verpu noRungi PoDippoDi yAnadu vElavA vaDi vElavA –

Vellava VadiVelava, Vellava Vadivellav (Variations)

chollinai thEnir kuzhai thurai ppaL – chiRu vaLLiyai (kuRa vaLLiyai)

kaNDu chokki maram ena nindranai tenmalai kATTilE malaikkATTilE

Vellava VadiVelava, Vellava Vadivellav (FASTER)

kallinai yotta Valiya manam koNDa pAdagan – oru pAdagan –

chingan kaNNiraNDAyiram kAkkikkiraiyiTTa vElavA vaDi vElavA

Vellava VadiVelava, Vellava Vadivellav

pallinaikkATTi veN muthaip pazhithiDum vaLLiyai – kuRa vaLLiyai – oru

pArppana kOlam tarittu karam toTTa vElavA vaDi vElavA -2

Vellava VadiVelava, Vellava Vadivellav (FASTER)